6.1 Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare