4.2 Registru pentru evidenta Dispozitiilor autoritatii executive

Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
2 Dispozitia nr.2/05.01.2022 Aprobarea modificării cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale VIZIBIL 05.01.2022 05.01.2022
1 Dispozitia nr.1/05.01.2022 Acoperirea definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 VIZIBIL 05.01.2022 05.01.2022
3 Dispozitia nr.3/06.01.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 07.01.2022 VIZIBIL 06.01.2022 06.01.2022
4 Dispozitia nr.4/07.01.2022 Acordarea gradației corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, de peste 3 de ani, d-nei ____ consilier juridic grad profesional debutant-Compartiment Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 07.01.2022 07.01.2022
5 Dispozitia nr.5/07.01.2022 Stabilirea salariului de bază domnului__ muncitor necalificat-Direcția Tehnică-Compartiment Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 07.01.2022 07.01.2022
6 Dispozitia nr.6/07.01.2022 Stabilirea salariului de bază doamnei ___muncitor Centrul Cultural „Mihai Teliman” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 07.01.2022 07.01.2022
7 Dispozitia nr.7/07.01.2022 Stabilirea salariului de bază doamnei___ îngrijitor-Serviciul Impozite și Taxe Locale-Compartiment Piața Agroalimentară din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 07.01.2022 07.01.2022
8 Dispozitia nr.8/11.01.2022 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 11.01.2022 11.01.2022
9 Dispozitia nr.9/12.01.2022 Aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea postului vacant de medic primar în specialitatea medicină internă, în cadrul secției de Medicină Internă(post cu 0,5 normă) din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, organizat în data de 19.01.2022 VIZIBIL 12.01.2022 12.01.2022
10 Dispozitia nr.10/12.01.2022 Numirea membrilor Comisiei pentru activitatea de distrugere a carnetelor(cărților de identitate provizorii) și a documentelor recuperate, a colțurilor cărților de identitate simple, cărților de identitate provizorii și buletinelor de identitate VIZIBIL 12.01.2022 12.01.2022
11 Dispozitia nr.11/14.01.2022 Numirea membrilor Comisiei mixte pentru identificarea clădirilor și terenurilor neîngrijite din orașul Siret, județul Suceava, în vederea punerii în aplicare a prevederilor HCL Siret nr. 144/30.12.2021 VIZIBIL 14.01.2022 14.01.2022
12 Dispozitia nr.12/20.01.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 27.01.2022 VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
13 Dispozitia nr.13/20.01.2022 Aprobarea suplimentului pentru energie electrică, luna ianuarie 2022 VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
14 Dispozitia nr.15/20.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne(3 luni) VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
15 Dispozitia nr.15/20.01.2022 Numirea Comisiei mixte pentru verificarea lucrărilor de întreținere a pășunilor din domeniul privat al orașului Siret, județul Suceava VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
16 Dispozitia nr.16/20.01.2022 Constituirea Comisiei pentru activitatea de inventariere a rebuturilor cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
17 Dispozitia nr.17/20.01.2022 Stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei____ VIZIBIL 20.01.2022 20.01.2022
18 Dispozitia nr.18/28.01.2022 Suspendarea raporturilor de serviciu și acordarea concediului plătit pentru creșterea copilului doamnei___ VIZIBIL 28.01.2022 28.01.2022
19 Dispozitia nr.19/31.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne) și a suplimentului pentru combustibili solizi(lemne) pentru doamna___ VIZIBIL 31.01.2022 31.01.2022
20 Dispozitia nr.20/02.02.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 03.02.2022 VIZIBIL 02.02.2022 02.02.2022
21 Dispozitia nr.21/02.02.2022 Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare produse implementarea proiectului Furnizare produse pentru implementarea proiectului „Construire și dotare ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” , oraș Siret, județul Suceava”, cod SMIS 120290 Lot 2, achiziție de aparate de măsură laborator textile pentru pregătire profesională pentru implementarea proiectului „Construire și dotare ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” , oraș Siret, județul Suceava”, valoare estimată Lot 2 – 70500 lei fără TVA VIZIBIL 02.02.2022 02.02.2022
22 Dispozitia nr.22/02.02.2022 Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare produse implementarea proiectului „Construire și dotare ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” , oraș Siret, județul Suceava”, cod SMIS 120990, valoare estimată Lot 5 – 61360,00 lei fără TVA VIZIBIL 02.02.2022 02.02.2022
24 Dispozitia nr.24/11.02.2022 Desemnarea domnului ____ consilier superior în cadrul Compartimentului Fond Funciar, ca specialist cu atribuții pentru întocmirea aranjamentelor pastorale la nivelul UAT Siret VIZIBIL 11.02.2022 11.02.2022
25 Dispozitia nr.25/11.02.2022 Aprobarea modificării cuantumului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne) pentru domnul____ VIZIBIL 11.02.2022 11.02.2022
26 Dispozitia nr.26/11.02.2022 Constituirea Comisiei de primire a bunurilor de retur aferente Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate către ACET SA Suceava-Agenția Siret VIZIBIL 11.02.2022 11.02.2022
27 Dispozitia nr.27/18.02.2022 Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordată doamnei ____ VIZIBIL 18.02.2021 18.02.2022
28 Dispozitia nr.28/22.02.2022 Numirea domnului _____ în funcția publică de execuție- consilier clasa I, grad profesional superior-Compartiment Protecția Mediului în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 22.02.2022 22.02.2022
29 Dispozitia nr.29/22.02.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru domnul ___ VIZIBIL 22.02.2022 22.02.2022
30 Dispozitia nr.30/22.02.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru lemne, pentru 2 luni, domnului____ VIZIBIL 22.02.2022 22.02.2022
31 Dispozitia nr.31/22.02.2022 Aprobarea suplimentului pentru energie electrică luna februarie 2022 VIZIBIL 22.02.2022 22.02.2022
32 Dispozitia nr.32/24.02.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară VIZIBIL 24.02.2022 24.02.2022
33 Dispozitia n.r33/28.02.2022 Actualizarea Comisiei pentru Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2021, la nivelul UAT Siret VIZIBIL 28.02.2022 28.02.2022
34 Dispozitia nr.34/01.03.2022 Numirea doamnei___ curator special pentru minora____ VIZIBIL 01.03.2022 01.03.2022
35 Dispozitia nr.35/02.03.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 03.03.2022 VIZIBIL 02.03.2022 02.03.2022
36 Dispozitia nr.36/09.03.2022 Numirea comisiei de receptive la terminarea lucrărilor/finală a lucrărilor executate la proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal „Luminița”, oraș Siret, județ Suceava”, cod SMIS 120303, finanțat din POR 2014-2020 VIZIBIL 09.03.2022 09.03.2022
37 Dispozitia nr.37/09.03.2022 Numirea comisiei de receptive la terminarea lucrărilor/finală a lucrărilor executate la proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal „Luminița”, oraș Siret, județ Suceava”, cod SMIS 120303, finanțat din POR 2014-2020 VIZIBIL 09.03.2022 09.03.2022
38 Dispozitia nr.38/14.03.2022 Rectificarea bugetului local și bugetului creditelor interne aferent anului 2022 VIZIBIL 14.03.2022 14.03.2022
39 Dispozitia nr.39/21.03.2022 Sancționarea domnului___ , șofer în cadrul Serviciului Transport și Întreținere Străzi, cu avertisment scris, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu VIZIBIL 21.03.2022 21.03.2022
40 Dispozitia nr.40/21.03.022 Numirea Comisiei de evaluare pentru Licitația deschisă, având ca obiect atribuirea Contractului de furnizare produse pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la nivelul orașului Siret, județul Suceava”, cod SMIS139818, finanțat din POIM 2014-2020 VIZIBIL 21.03.2022 21.03.2022
41 Dispozitia nr.41/24.03.2022 Încetarea raporturilor de serviciu domnului____ consilier I superior-Serviciul Administrație Publică Locală-Compartiment Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, începând cu data de__urmare a decesului acestuia VIZIBIL 24.03.2022 24.03.2022
42 Dispozitia nr.42/24.03.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 25.03.2022 VIZIBIL 24.03.2022 24.03.2022
43 Dispozitia nr.43/28.03.2022 Aprobarea concediului de odihnă pentru Spitalului de Boli Cronice Siret și desemnarea doamnei medic specialist BFF ca înlocuitor, pentru perioada 29.03.2022-01.04.2022 VIZIBIL 28.03.2022 28.03.2022
44 Dispozitia nr.44/30.03.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 30.03.2022 VIZIBIL 30.03.2022 30.03.2022
45 Dispozitia nr.45/31.03.2022 Încetarea ajutorului social domnului ______cu 01.04.2022 VIZIBIL 31.03.2022 31.03.2022
23 Dispozitia nr.23/07.02.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 14.02.2022 VIZIBIL 07.02.2022 07.02.2022
46 Dispozitia nr.46/01.04.2022 Privind procedura de gestionare la nivelul orașului Siret a solicitărilor de decontarea cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina și nominalizarea responsabililor VIZIBIL 01.04.2022 01.04.2022
47 Dispozitia nr.47/13.04.2022 Aprobarea listelor de distribuție cu pachete cu produse alimentare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) VIZIBIL 13.04.2022 13.04.2022
48 Dispozitia nr.48/13.04.2022 Modificarea Dispoziției Primarului orașului Siret nr. 43/26.03.2021 privind numirea Comisiei pentru analizarea cererilor, întocmirea documentațiilor necesare adoptării hotărârilor Consiliului Local, organizarea licitațiilor în vederea închirierii, concesionării, arendării sau vânzării, după caz, a bunurilor din domeniul public sau privat al orașului Siret VIZIBIL 13.04.2022 13.04.2022
49 Dispozitia nr.49/19.04.2022 Aprobarea Comisiei de concurs și Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea postului de medic cu normă întreagă în specialitatea pediatrie, în cadrul Compartimentului pediatrie al Spitalului de Boli Cronice Siret, organizat în data de 20.04.2022 VIZIBIL 19.04.2022 19.04.2022
50 Dispozitia nr.50/20.04.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 28.04.2022 VIZIBIL 20.04.2022 20.04.2022
51 Dispozitia nr.51/20.04.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei_____ cu 01.04.2022 VIZIBIL 20.04.2022 20.04.2022
52 Dispozitia nr.52/20.04.2022 Desemnarea doamnei_____ referent urbanism și amenajarea teritoriului, ca specialist cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale la nivelul UAT Orașul Siret VIZIBIL 20.04.2022 20.04.2022
53 Dispozitia nr.53/20.04.2022 Actualizarea Comisiei pentru Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2020, la nivelul UAT Siret VIZIBIL 20.04.2022 20.04.2022
54 Dispozitia nr.54/20.04.2022 Desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul orașului Siret VIZIBIL 20.04.2022 20.04.2022
55 Dispozitia nr.55/27.04.2022 Numirea Comisiei de evaluare pentru Licitația deschisă, având ca obiect atribuirea Contractului de furnizare produse pentru implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Siret, cu echipamente de protective și dispozitive medicale pentru prevenirea și combaterea crizei sanitare COVID 19”, cod SMIS145778, finanțat din POIM 2014-2020 VIZIBIL 27.04.2022 27.04.2022
56 Dispozitia nr.56/27.04.2022 Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 27.04.2022 27.04.2022
57 Dispozitia nr.57/27.04.2022 Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul orașului Siret, județul Suceava VIZIBIL 27.04.2022 27.04.2022
58 Dispozitia nr.58/28.04.2022 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul_____ VIZIBIL 28.04.2022 28.04.2022
59 Dispozitia nr.59/04.05.2022 Convocarea Consiliului Local al Orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 05.05.2022 VIZIBIL 04.05.2022 04.05.2022
60 Dispozitia nr.60/06.05.2022 Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei____ VIZIBIL 06.05.2022 06.05.2022
61 Dispozitia nr.61/09.05.2022 Încetarea suplimentului pentru combustibili solizi (lemne) pentru domnul______ VIZIBIL 09.05.2022 09.05.2022
62 Dispozitia nr.62/09.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna____ VIZIBIL 09.05.2022 09.05.2022
63 Dispozitia nr.63/09.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna__________ VIZIBIL 09.05.2022 09.05.2022
64 Dispozitia nr.64/09.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna________ VIZIBIL 09.05.2022 09.05.2022
65 Dispozitia nr.65/09.05.2022 Modificarea Dispoziției Primarului nr. 11/14.01.2022 privind numirea Comisiei mixte pentru identificarea clădirilor și terenurilor neîngrijite din orașul Siret VIZIBIL 09.05.2022 09.05.2022
66 Dispozitia nr.66/10.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna___ VIZIBIL 10.05.2022 10.05.2022
67 Dispozitia nr.67/10.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru domnul____ VIZIBIL 10.05.2022 10.05.2022
68 Dispozitia nr.68/12.05.2022 Numirea doamnei________curator special pentru minora________ VIZIBIL 12.05.2022 12.05.2022
69 Dispozitia nr.69/13.05.2022 Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei______ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
70 Dispozitia nr.70/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna______ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
71 Dispozitia nr.71/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna_____ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
72 Dispozitia nr.72/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru combustibili solizi (lemne) și energie electrică pentru doamna_____ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
73 Dispozitia nr.73/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru combustibili solizi (lemne) și energie electrică pentru domnul______ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
74 Dispozitia nr.74/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna_______ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
75 Dispozitia nr.75/13.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru domnul______ VIZIBIL 13.05.2022 13.05.2022
76 Dispozitia nr.76/16.05.2022 Aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic medicină generală cu jumătate de normă, cu competență îngrijiri paliative în cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative al Spitalului de Boli Cronice Siret, organizat în data de 18.05.2022 VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
77 Dispozitia nr.77/16.05.2022 Încetarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru domnul____ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
78 Dispozitia nr.78/16.05.2022 Încetarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru domnul_____ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
79 Dispozitia nr.79/16.05.2022 Încetarea dreptului pentru stimulent educational(tichet social grădiniță) a copilului___ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
80 Dispozitia nr.80/16.05.2022 Încetarea ajutorului social pentru domnul______ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
81 Dispozitia nr.81/16.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru doamna___ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
82 Dispozitia nr.82/16.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale și energie electrică pentru domnul_____ VIZIBIL 16.05.2022 16.05.2022
83 Dispozitia nr.83/18.05.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 26.05.2022 VIZIBIL 18.05.2022 18.05.2022
84 Dispozitia nr.84/30.05.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 31.05.2022 VIZIBIL 30.05.2022 30.05.2022
85 Dispozitia nr.85/30.05.2022 Încetarea suplimentului pentru gaze naturale pentru doamna____ VIZIBIL 30.05.2022 30.05.2022
86 Dispozitia nr.86/30.05.2022 Încetarea suplimentului cu combustibili solizi pentru domnul_____ VIZIBIL 30.05.2022 30.05.2022
87 Dispozitia nr.87/31.05.2022 Încetarea ajutorului social pentru domnul_____, urmare a decesului acestuia VIZIBIL 31.05.2022 31.05.2022
88 Dispozitia nr.88/31.05.2022 Încetarea suplimentului cu combustibili solizi pentru domnul______, urmare a decesului acestuia VIZIBIL 31.05.2022 31.05.2022
89 Dispozitia nr.89/02.06.2022 Numirea doamnei____ în funcția publică de execuție de referent III, grad profesional superior-Compartimentul Aprovizionare și Gestiune Materiale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 02.06.2022 02.06.2022
90 Dispozitia nr.90/02.06.2022 Încetarea de drept a raportului de serviciu existent al doamnei____ referent III superior-Direcția Buget-Prognoze, Impozite și Taxe-Compartiment Salarizare și resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, urmare a pensionării pentru limită de vârstă, cu data de_____ VIZIBIL 02.06.2022 02.06.2022
91 Dispozitia nr.91/02.06.2022 Încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului_____Director Executiv-Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, urmare a decesului acestuia VIZIBIL 02.06.2022 02.06.2022
92 Dispozitia nr.92/03.06.2022 Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului____ , secretar general al orașului Siret, pentru perioada 15.06.2022-15.06.2023 VIZIBIL 03.06.2022 03.06.2022
93 Dispozitia nr.93/06.06.2022 Aprobarea suplimentului pentru energie electrică, începând cu luna iunie 2022, pentru familia doamnei_____ VIZIBIL 06.06.2022 06.06.2022
94 Dispozitia nr.94/08.06.2022 Desemnarea domnului_______ -maistru Direcția Tehnică-Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, ca manager al activității de transport rutier în orașul Siret VIZIBIL 08.06.2022 08.06.2022
95 Dispozitia nr.95/14.06.2022 Rectificarea bugetului local în sensul modificării repartizării pe trimestre a bugetului creditelor interne aferente anului 2022 VIZIBIL 14.06.2022 14.06.2022
96 Dispozitia nr.96/14.06.2022 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant pe perioadă determinate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret(consilier clasa I, grad profesional debutant-compartiment coordonare instituții de învățământ și sănătate ) VIZIBIL 14.06.2022 14.06.2022
97 Dispozitia nr.97/15.06.2022 Încetarea suplimentului cu combustibili solizi(lemne) pentru domnul____ , cu data de 01.06.2022 VIZIBIL 15.06.2022 15.06.2022
98 Dispozitia nr.98/15.06.2022 Încetarea suplimentului cu combustibili solizi și energie electrică pentru doamna_____ VIZIBIL 15.06.2022 15.06.2022
99 Dispozitia nr.99/17.06.2022 Rectificarea din oficiu a mențiunii de divorț operată pe marginea actului de naștere nr. 129/28.05.1989 VIZIBIL 17.06.2022 17.06.2022
100 Dispozitia nr.100/17.06.2022 Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID 19 la nivelul orașului Siret, județul Suceava, cod SMIS 139818. Lot 1, Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la nivelul orașului Siret prin achiziția unui container pretriaj. Cod CPV secundar:3422/600-2 Containere mobile cu utilizare specială.(Rev. 2) VIZIBIL 17.06.2022 17.06.2022
101 Dispozitia nr.101/22.06.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 30.06.2022 VIZIBIL 22.06.2022 22.06.2022
102 Dispozitia nr.102/22.06.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 23.06.2022 VIZIBIL 22.06.2022 22.06.2022
103 Dispozitia nr.103/27.06.2022 Organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante pe durată nedeterminată în structura aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, în data de 20.07.2022 VIZIBIL 27.06.2022 27.06.2022
104 Dispozitia nr.104/28.06.2022 Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor/finală a lucrărilor(conform HG nr. 273/1994 și HG nr. 444/2014-privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora) executate la Proiectul „Lucrări de protecție la eroziunea malului stâng al pârâului Târgului în zona Spitalului de Boli Cronice Siret VIZIBIL 28.06.2022 28.06.2022
105 Dispozitia nr.105/29.06.2022 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret(fond funciar) VIZIBIL 29.06.2022 29.06.2022
106 Dispozitia nr.106/29.06.2022 Încadrarea domnului_____ în funcția contractuală de șofer I în cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Transport și Întreținere Străzi, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 29.06.2022 29.06.2022
107 Dispozitia nr.107/29.06.2022 Modificarea Dispoziției nr. 40/03.02.2017 privind constituirea Comisiei pentru analizarea cererilor, întocmirea documentațiilor necesare adoptării hotărârilor Consiliului Local, organizarea licitațiilor în vederea închirierii, concesionării, arendării sau vânzării, după caz, a bunurilor din domeniul public sau privat al orașului Siret VIZIBIL 29.06.2022 29.06.2022
108 Dispozitia nr.108/29.06.2022 Încadrarea doamnei____ în funcția contractuală de muncitor calificat I în cadrul Direcției Tehnice-Compartiment administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 01.07.2022 VIZIBIL 29.06.2022 29.06.2022
109 Dispozitia nr.109/30.06.2022 Suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului___ - referent clasa III grad profesional superior-Compartiment relații cu publicul, circulația și păstrarea documentelor-Serviciul administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, responsabil cu arhiva instituției și acordarea concediului fără plată pentru perioada 26.07.2022-30.09.2022 VIZIBIL 30.06.2022 30.06.2022
110 Dispozitia nr.110/01.07.2022 Convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Siret pentru data de 01.07.2022 VIZIBIL 01.07.2022 01.07.2022
111 Dispozitia nr.111/05.07.2022 Împuternicirea viceprimarului orașului Siret domnul___ pentru a semna actele financiar-contabile, precum și alte documente necesare pentru buna desfășurare a proiectelor europene, în perioada 06-15 iulie 2022 VIZIBIL 05.07.2022 05.07.2022
112 Dispozitia nr.112/05.07.2022 Numirea doamnei____ în funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant-Compartiment coordonare instituții de învățământ și sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret cu data de 05.07.2022 VIZIBIL 05.07.2022 05.07.2022
113 Dispozitia nr.113/05.07.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordată doamnei_____ VIZIBIL 05.07.2022 05.07.2022
114 Dispozitia nr.114/07.07.2022 Desemnarea înlocuitorului directorului medical al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul_____pentru perioada concediului medical al acestuia VIZIBIL 07.07.2022 07.07.2022
115 Dispozitia nr.115/07.07.2022 Stabilirea componenței Comitetului local pentru situații de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice VIZIBIL 07.07.2022 07.07.2022
116 Dispozitia nr.116/15.07.2022 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, în data de 16.08.2022 VIZIBIL 15.07.2022 15.07.2022
117 Dispozitia nr.117/15.07.2022 Organizarea concursului pentru funcția publică de conducere vacantă de Director executiv-Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, în data de 17.08.2022 VIZIBIL 15.07.2022 15.07.2022
118 Dispozitia nr.118/15.07.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei_____ VIZIBIL 15.07.2022 15.07.2022
119 Dispozitia nr.1119/15.07.2022 Stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei_______ VIZIBIL 15.07.2022 15.07.2022
120 Dispozitia nr.120/19.07.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 19.07.2022 VIZIBIL 19.07.2022 19.07.2022
121 Dispozitia nr.121/20.07.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 28.07.2022 VIZIBIL 20.07.2022 20.07.2022
122 Dispozitia nr.122/20.07.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 21.07.2022 VIZIBIL 20.07.2022 20.07.2022
123 Dispozitia nr.123/20.07.2022 Declararea autovehiculelor identificate ca autovehicule fără stăpân de pe domeniul public și privat al orașului Siret și trecerea acestora în domeniul privat ala orașului Siret VIZIBIL 20.07.2022 20.07.2022
124 Dispozitia nr.124/21.07.2022 Modificarea Dispoziției nr. 105/29.06.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 21.07.2022 21.07.2022
125 Dispozitia nr.125/22.07.2022 Încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului____ în funcția contractuală de muncitor necalificat I –Direcția Tehnică-Formația Spații Verzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 25.07.2022 VIZIBIL 22.07.2022 22.07.2022
126 Dispozitia nr.126/22.07.2022 Încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei____ în funcția contractuală de muncitor calificat II la Centrul Cultural „Mihai Teliman” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 25.07.2022 VIZIBIL 22.07.2022 22.07.2022
127 Dispozitia nr.127/22.07.2022 Încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului____ în funcția contractuală de muncitor calificat II –Direcția Tenică-Compartiment Menținere, Întreținere și Exploatare Pajiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 25.07.2022 VIZIBIL 22.07.2022 22.07.2022
128 Dispozitia nr.128/22.07.2022 Încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului___ în funcția contractuală de muncitor calificat II – Direcția Tehnică-Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 25.07.2022 VIZIBIL 22.07.2022 22.07.2022
129 Dispozitia nr.129/27.07.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei____ VIZIBIL 27.07.2022 27.07.2022
130 Dispozitia nr.130/27.07.2022 Încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei______ VIZIBIL 27.07.2022 27.07.2022
131 Dispozitia nr.131/01.08.2022 Anularea partiala a raportului procedurii nr. 5651 din 07.06.2022 precum și a comunicării subsecvente aferente atribuirii contractului de achiziție publică: Furnizare produse pentru implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Siret cu echipamente de protective și dispozitive medicale pentru prevenirea și combaterea crizei sanitare COVID 19”, cod SMIS 2014+145778* VIZIBIL 01.08.2022 01.08.2022
132 Dispozitia nr.132/05.08.2022 Stabilirea dreptului la ajutor social domnului_____ VIZIBIL 05.08.2022 05.08.2022
133 Dispozitia nr.133/05.08.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 08.08.2022 VIZIBIL 05.08.2022 05.08.2022
134 Dispozitia nr.134/12.08.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 12.08.2022 VIZIBIL 12.08.2022 12.08.2022
135 Dispozitia nr.135/12.08.2022 Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor/finală a lucrărilor(conform HG nr. 273/1994 și HG nr. 444/2014-privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora) executate la obiectivul de investiție „Schimbare destinație din magazie+șopron în toaletă +băi” la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret VIZIBIL 12.08.2022 12.08.2022
136 Dispozitia nr.136/12.08.2022 Desemnarea operatorilor pentru platforma informatică SALT(platforma online Serviciile Administrației Publice Locale pentru Tine) la nivelul UAT orașul Siret VIZIBIL 12.08.2022 12.08.2022
137 Dispozitia nr.137/17.08.2022 Numirea doamnei___ în funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent-Compartiment Evidență Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.09.2022 VIZIBIL 17.08.2022 11.07.2022
138 Dispozitia nr.138/17.08.2022 Desemnarea reprezentantului primarului orașului Siret în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Petru Mușat” Siret, pentru anul 2022-2023 VIZIBIL 17.08.2022 17.08.2022
139 Dispozitia nr.139/17.08.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 25.08.2022 VIZIBIL 17.08.2022 17.08.2022
140 Dispozitia nr.140/18.08.2022 Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor/finală a lucrărilor(conform HG nr. 273/1994 și HG nr. 444/2014-privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora) executate la Proiectul „Construire și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” oraș Siret, județul Suceava VIZIBIL 18.08.2022 18.08.2022
141 Dispozitia nr.141/23.08.2022 Stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul______ cu data de 01.09.2022 VIZIBIL 23.08.2022 23.08.2022
142 Dispozitia nr.142/23.08.2022 Desemnarea înlocuitorului_____ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul ____ cu ocazia participării la Adunarea Generală Douzelage 2022, care se va desfășura la Skofja Loka Slovenia, în perioada 24-29 august 2022 VIZIBIL 23.08.2022 23.08.2022
143 Dispozitia nr.143/31.08.2022 Încetarea ajutorului social pentru doamna ______, cu data de 01.09.2022 VIZIBIL 31.08.2022 31.08.2022
144 Dispozitia nr.144/31.08.2022 Încetarea suplimentului pentru lemne, pentru doamna____ cu data de 01.09.2022 VIZIBIL 31.08.2022 31.08.2022
145 Dispozitia nr.145/31.08.2022 Numirea doamnei_____ în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent-Compartimentul Salarizare și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 31.08.2022 31.08.2022
146 Dispozitia nr.146/05.09.2022 Desemnarea reprezentantului primarului orașului Siret în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret pentru anul școlar 2022-2023 VIZIBIL 05.09.2022 05.09.2022
147 Dispozitia nr.147/06.09.2022 Constituirea Comisiei de verificare a realității informațiilor înscrise în cererile persoanelor fizice care găzduiesc pe raza orașului Siret cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflictului armat din Ucraina VIZIBIL 06.09.2022 06.09.2022
148 Dispozitia nr.148/06.09.2022 Numirea doamnei _____curator special pentru minora_____ VIZIBIL 06.09.2022 06.09.2022
149 Dispozitia nr.149/09.09.2022 Desemnarea înlocuitorului______ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul____ cu ocazia participării în interes de serviciu, la proiectul MENSANA „Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală în Republica Moldova”, care se va desfășura în Republica Moldova în perioada 12-14 septembrie 2022 VIZIBIL 09.09.2022 09.09.2022
150 Dispozitia nr.150/09.09.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 15.09.2022 VIZIBIL 09.09.2022 09.09.2022
151 Dispozitia nr.151/12.09.2022 Numirea domnului______ în funcția de director executiv al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 12.09.2022 12.09.2022
152 Dispozitia nr.152/12.09.2022 Numirea Comisiei de receptive la terminarea lucrărilor(conform HG nr. 273/1994 și HG nr. 444/2014-privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora) executate la obiectivul de investiție „Alimentare cu energie electrică laboratoare și amfiteatru din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, județul Suceava” VIZIBIL 12.09.2022 12.09.2022
153 Dispozitia nr.153/13.09.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei_____ VIZIBIL 13.09.2022 13.09.2022
154 Dispozitia nr.154/13.09.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei______ VIZIBIL 13.09.2022 13.09.2022
155 Dispozitia nr.155/13.09.2022 Numirea Comisiei pentru analizarea cererilor, întocmirea documentațiilor necesare adoptării hotărârilor consiliului local, organizarea licitațiilor în vederea închirierii, concesionării, arendării sau vânzării, după caz, a bunurilor din domeniul public sau privat al orașului Siret VIZIBIL 13.09.2022 13.09.2022
156 Dispozitia nr.156/15.09.2022 Aprobarea procedurii privind desemnarea consilierului de etică la nivelul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 15.09.2022 15.09.2022
157 Dispozitia nr.157/16.09.2022 Organizarea examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, a personalului contractual care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 16.09.2022 16.09.2022
158 Dispozitia nr.158/20.09.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 29.09.2022 VIZIBIL 20.09.2022 20.09.2022
159 Dispozitia nr.159/20.09.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 22.09.2022 VIZIBIL 20.09.2022 20.09.2022
160 Dispozitia nr.160/20.09.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei______ VIZIBIL 20.09.2022 20.09.2022
161 Dispozitia nr.161/26.09.2022 Numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru licitația deschisă având ca obiect atribuirea contractului „Furnizare microbuze electrice pentru obiectivul „Creșterea mobilității urbane și reducerea de CO2 în orașul Siret-prin introducerea transportului public local și crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale” cod SMIS 120697”, finanțat prin POR, obiectivul specific 3.2-„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” VIZIBIL 26.09.2022 26.09.2022
162 Dispozitia nr.162/28.09.2022 Numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru procedura simplificată având ca obiect atribuirea contractului „Furnizare container pretriaj pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, județul Suceava”, cod SMIS 139818 VIZIBIL 28.09.2022 28.09.2022
163 Dispozitia nr.163/30.09.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei______ VIZIBIL 30.09.2022 30.09.2022
164 Dispozitia nr.164/03.10.2022 Numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru procedura simplificată având ca obiect atribuirea contractului „Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitare drumuri locale afectate de masterplanul de extindere a rețelei de apă-canal, în orașul Siret, județul Suceava„ ” VIZIBIL 03.10.2022 03.10.2022
165 Dispozitia nr.165/03.10.2022 Acordarea stimulentului educational (tichet social pentru grădiniță) pentru anul școlar 2022-2023 VIZIBIL 03.10.2022 03.10.2022
166 Dispozitia nr.166/04.10.2022 Desemnarea înlocuitorului ____Spitalului de Boli Cronice Siret, domnul______ , pe perioada concediului de odihnă acordat titularului, 06.10.2022-14.10.2022 VIZIBIL 04.10.2022 04.10.2022
167 Dispozitia nr.167/04.10.2022 Desemnarea înlocuitorului Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul____ , pentru perioada concediului de odihnă aferent anului 2022(06.10.2022-14.10.2022) VIZIBIL 04.10.2022 04.10.2022
168 Dispozitia nr.168/04.10.2022 Încetarea concediului fără plată domnului____ referent III superior în cadrul Compartimentului relații cu publicul, circulația și păstrarea documentelor-Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 04.10.2022 04.10.2022
169 Dispozitia nr.169/05.10.2022 Modificarea componenței Echipei de implementare a Proiectului „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret- prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport velo și pietonale”, cod SMIS 120697 finanțat prin POR 2014-2020, numită prin Dispoziția primarului orașului Siret nr. 148/09.08.2019 VIZIBIL 05.10.2022 05.10.2022
170 Dispozitia nr.170/05.10.2022 Numirea membrilor Echipei de implementare a proiectului „Construirea unei creșe în orașul Siret, județul Suceava”, cod C15-01-1/30.06.2022, finanțat din PNRR componenta C15-Educație, C15 operațiunea 1, construirea, echiparea și operaționalizarea creșelor cu contractual de finanțare nr. 105602/23.09.2022 VIZIBIL 05.10.2022 05.10.2022
171 Dispozitia nr.171/05.10.2022 Acordarea unui spor de 20% salariaților_______ pentru participarea la implementarea proiectului „Construirea unei creșe în orașul Siret, județul Suceava”, finanțat prin PNRR, componenta C15-Educație C15-operațiunea 1, construirea, echiparea și operaționalizarea creșelor cu contractual de finanțare nr. 105602/23.09.2022 VIZIBIL 05.10.2022 05.10.2022
172 Dispozitia nr.172/06.10.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 07.10.2022 VIZIBIL 06.10.2022 06.10.2022
173 Dispozitia nr.173/07.10.2022 Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect furnizarea de produse pentru implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Siret cu echipamente de protective și dispozitive medicale pentru combaterea crizei COVID-19”, cod SMIS 2014+145778-porți acces VIZIBIL 07.10.2022 07.10.2022
174 Dispozitia nr.174/07.10.2022 Anularea procedurii de atribuire LOT T a contractului de achiziție având ca obiect furnizare container pretriaj pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul UAT orașul Siret, județul Suceava”, cod SMIS 139818 VIZIBIL 07.10.2022 07.10.2022
175 Dispozitia nr.175/07.10.2022 Încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei_____ VIZIBIL 07.10.2022 07.10.2022
176 Dispozitia nr.176/10.10.2022 Numirea membrilor Comisiei pentru inventarierea Sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate de pe raza UAT orașul Siret VIZIBIL 10.10.2022 10.10.2022
177 Dispozitia nr.177/11.10.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului___________ VIZIBIL 11.10.2022 11.10.2022
178 Dispozitia nr.178/11.10.2022 Încetarea ajutorului social domnului___________ VIZIBIL 11.10.2022 11.10.2022
179 Dispozitia nr.179/14.10.2022 Constituirea Comisiei de inventariere și predare-primire a bunurilor ce fac obiectul gestiunii domnului_____director Direcția Tehnică(decedat la data de____ ) către domnul____ director Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 14.10.2022 14.10.2022
180 Dispozitia nr.180/17.10.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședința extraordinară din data de 18.10.2022 VIZIBIL 17.10.2022 17.10.2022
181 Dispozitia nr.181/17.10.2022 Stabilirea în sarcina Poliției Locale, a atribuțiilor de verificare în teren a situațiilor concrete, privind realitatea în cererile persoanelor fizice care găzduiesc pe raza orașului Siret cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite provenind din zona conflictului armat din Ucraina VIZIBIL 17.10.2022 17.10.2022
182 Dispozitia nr.182/17.10.2022 Încetarea de drept a raportului de serviciu existent al domnului____ șef serviciu Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, la data emiterii Deciziei medicale asupra capacității de muncă VIZIBIL 17.10.2022 17.10.2022
183 Dispozitia nr.183/17.10.2022 Numirea definitive a doamnei _____ în funcția publică de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent-Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 17.10.2022 17.10.2022
184 Dispozitia nr.184/17.10.2022 Promovarea domnului______ în funcția de inspector de specialitate II-Compartiment achiziții publice-Direcția buget-prognoze, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 17.10.2022 17.10.2022
185 Dispozitia nr.185/18.10.2022 Constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Siret VIZIBIL 18.10.2022 18.10.2022
186 Dispozitia nr.186/18.10.2022 Desemnarea înlocuitorului____ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul _____pentru perioada concediului acordat titularului 21.10.2022-28.10.2022 VIZIBIL 18.10.2022 18.10.2022
187 Dispozitia nr.187/18.10.2022 Numirea membrilor Comisiilor de atestare a stadiului lucrărilor la mai multe obiective de investiții de pe raza UAT orașul Siret VIZIBIL 18.10.2022 18.10.2022
188 Dispozitia nr.188/19.10.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 27.10.2022 VIZIBIL 19.10.2022 19.10.2022
189 Dispozitia nr.189/19.10.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei_____ VIZIBIL 19.10.2022 19.10.2022
190 Dispozitia nr.190/27.10.2022 Acordarea stimulentului educational (tichet social pentru grădiniță) pentru anul școlar 2022-2023 VIZIBIL 27.10.2022 27.10.2022
191 Dispozitia nr.191/01.11.2022 Desemnarea înlocuitorului____ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul____ cu ocazia participării la Conferința „Co-Creating Europe from the Bottom-Up” care se va desfășura la Berlin în perioada 7-10 noiembrie 2022 VIZIBIL 01.11.2022 01.11.2022
192 Dispozitia nr.192/01.11.2022 Numirea membrilor Comisiei pentru verificarea și stabilirea procedurii de radiere din evidențele contabile a sumelor aferente amenzilor prescrise datorate bugetului local al orașului Siret VIZIBIL 01.11.2022 01.11.2022
193 Dispozitia nr.193/08.11.2022 Modificarea componenței Echipei de implementare a proiectului „Înființarea Parcului Științific și Tehnologic East European Border Siret”, cod SMIS 128730, finanțat prin POR 2014-2020, numită prin Dispoziția nr. 323/29.12.2020 VIZIBIL 08.11.2022 08.11.2022
194 Dispozitia nr.194/10.11.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 11.11.2022 VIZIBIL 10.11.2022 10.11.2022
195 Dispozitia nr.195/10.11.2022 Numirea membrilor Comisiei de atestare a stadiului lucrărilor la obiectivul „Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret VIZIBIL 10.11.2022 10.11.2022
196 Dispozitia nr.196/15.11.2022 Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 16.11.2022 VIZIBIL 15.11.2022 15.11.2022
197 Dispozitia nr.197/15.11.2022 Acordarea stimulentului educațional(tichet social pentru grădiniță) pentru anul școlar 2022-2023 VIZIBIL 15.11.2022 15.11.2022
198 Dispozitia nr.198/15.11.2022 Aprobare liste POAD pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 VIZIBIL 15.11.2022 15.11.2022
200 Dispozitia nr.200/16.11.2022 Declararea epizootiei de Rabie B-058 la câine, pe raza orașului Siret, județul Suceava și instituirea măsurilor de carantină de gradul III VIZIBIL 16.11.2022 16.11.2022
199 Dispozitia nr.199/16.11.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 24.11.2022 VIZIBIL 16.11.2022 16.11.2022
201 Dispozitia nr.201/18.11.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 18.11.2022 VIZIBIL 18.11.2022 18.11.2022
202 Dispozitia nr.202/18.11.2022 Aprobarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie electrică VIZIBIL 18.11.2022 18.11.2022
203 Dispozitia nr.203/21.11.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 21.11.2022 VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
204 Dispozitia nr.204/21.11.2022 Declararea epizootiei de Rabie B-058 la câine, pe raza orașului Siret, județul Suceava, cu data de 21.11.2022 VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
205 Dispozitia nr.205/21.11.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru gaze naturale VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
206 Dispozitia nr.206/21.11.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne) și a suplimentului pentru combustibili solizi(lemne) VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
207 Dispozitia nr.207/21.11.2022 Desemnarea înlocuitorului____ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul ____cu ocazia participării la Conferința „Mental healt for all: Building Resilience and Quality” care se va desfășura în Republica Moldova, în perioada 24-26 noiembrie 2022 VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
208 Dispozitia nr.208/21.11.2022 Desemnarea înlocuitorului____ Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, domnul____ pe perioada concediului acordat titularului, în perioada 17-23 noiembrie 2022 și 08-30.12.2022 VIZIBIL 21.11.2022 21.11.2022
209 Dispozitia nr.209/23.11.2022 Declararea epizootiei de Rabie B-058 la câine, pe raza orașului Siret, județul Suceava și instituirea măsurilor de carantină de gradul III VIZIBIL 23.11.2022 23.11.2022
210 Dispozitia nr.210/28.11.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei_____ VIZIBIL 28.11.2022 28.11.2022
211 Dispozitia nr.211/05.12.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei cu data de 01.12.2022 VIZIBIL 05.12.2022 05.12.2022
212 Dispozitia nr.212/05.12.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 06.12.2022 VIZIBIL 05.12.2022 05.12.2022
213 Dispozitia nr.213/05.12.2022 Numirea Comisiei de inventariere a patrimoniului Primăriei orașului Siret și a unităților subordinate fără personalitate juridica pe anul 2022 VIZIBIL 05.12.2022 05.12.2022
214 Dispozitia nr.214/12.12.2022 Aprobarea listei de distribuție suplimentară a pachetelor cu produse alimentare în vederea implementării Proiectului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD VIZIBIL 12.12.2022 12.12.2022
215 Dispozitia nr.215/12.12.2022 Numirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul orașului Siret VIZIBIL 12.12.2022 12.12.2022
216 Dispozitia nr.216/12.12.2022 Desemnarea domnilor_____ și______ pentru a face parte din Comisia mixtă de inventariere a activelor corporale și necorporale de natura bunurilor publice în cadrul SC ACET SA Suceava, Agenția Siret VIZIBIL 12.12.2022 12.12.2022
217 Dispozitia nr.217/12.12.2022 Majorarea salariului __________ Spitalului de Psihiatrie Cronici, conform Notei nr. 2 de la Anexa nr. 11 din Legea nr. 153/2017-Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice VIZIBIL 12.12.2022 12.12.2022
218 Dispozitia nr.218/13.12.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 14.12.2022 VIZIBIL 13.12.2022 13.12.2022
219 Dispozitia nr.219/14.12.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 22.12.2022 VIZIBIL 14.12.2022 14.12.2022
220 Dispozitia nr.220/14.12.2022 Desemnarea doamnei_____ să efectueze plățile salariilor Primăriei orașului Siret la CEC BANK SA, Agenția Siret VIZIBIL 14.12.2022 14.12.2022
221 Dispozitia nr.221/14.12.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne) și suplimentului pentru combustibili solizi(lemne)-decembrie 2022-martie 2023 VIZIBIL 14.12.2022 14.12.2022
222 Dispozitia nr.222/15.12.2022 Încetarea ajutorului social pentru doamna____ VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
223 Dispozitia nr.223/15.12.2022 Încetarea alocației de susținere acordată doamnei____ VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
224 Dispozitia nr.224/15.12.2022 Încetarea ajutorului de încălzire(lemne) și a suplimentului pentru lemne doamnei_____ VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
225 Dispozitia nr.225/15.12.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze natural și a suplimentului pentru gaze naturale-decembrie 2022-martie 2023 VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
226 Dispozitia nr.226/15.12.2022 Aprobarea suplimentului cu energie electrică începând cu luna decembrie 2022 VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
227 Dispozitia nr.227/15.12.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei___ VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
228 Dispozitia nr.228/15.12.2022 Promovarea temporară, până la organizarea concursului, a doamnei___ consilier IA în cadrul Compartimentului pentru Implementarea Proiectelor Finanțate Din Fonduri Europene Externe Nerambursabile-Serviciul Urbanism, în funcția contractuală de conducere vacantă-Șef birou II Biroul pentru Implementarea Proiectelor Finanțate Din Fonduri Europene Externe Nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu data de 01.12.2022 VIZIBIL 15.12.2022 15.12.2022
229 Dispozitia nr.229/27.12.2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 28.12.2022 VIZIBIL 27.12.2022 27.12.2022
230 Dispozitia nr.230/28.12.2022 Rectificarea bugetului local al orașului Siret VIZIBIL 28.12.2022 28.12.2022
231 Dispozitia nr.231/28.12.2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru achiziția directă având ca obiect atribuirea contractului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Boli Cronice Siret prin achiziția și montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală de detectare , semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, finanțat prin POIM 2014-2020 VIZIBIL 28.12.2022 28.12.2022
232 Dispozitia nr.232/29.12.2022 Stabilirea dreptului la ajutor social domnului________ cu data de 01.01.2023 VIZIBIL 29.12.2022 29.12.2022
233 Dispozitia nr.233/29.12.2022 Modificarea Comisiei de receptie a lucrărilor executate din fondurile bugetului local, numită prin Dispoziția Primarului orașului Siret nr. 259/10.09.2020 VIZIBIL 29.12.2022 29.12.2022
232 Dispozitia nr.232/29.12.2022 Stabilirea dreptului la ajutor social domnului________ cu data de 01.01.2023 VIZIBIL 29.12.2022 29.12.2022
1 Dispozitia nr.1/04.01.2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 13/23.04.2021 privind pe _____ VIZIBIL 04.01.2023 04.01.2023
2 Dispozitia nr.2/05.01.2023 Acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe anul 2022 VIZIBIL 05.01.2023 05.01.2023
3 Dispozitia nr.3/05.01.2023 Numirea Comisiei de evaluare pentru licitația deschisă având ca obiect atribuirea contractului Furnizarea Dotărilor și Activelor pentru implementarea Proiectului: „Înființarea Parcului Științific și Tehnologic Eastern European Border Siret”, cod SMIS 128730, finanțat prin POR 2014-2020 VIZIBIL 05.01.2023 05.01.2023
4 Dispozitia nr.4/05.01.2023 Încetarea alocației pentru susținerea familiei, acordată doamnei _____ VIZIBIL 05.01.2023 05.01.2023
5 Dispozitia nr.5/05.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze natural și a suplimentului pentru energie electrică pentru domnul _____ VIZIBIL 05.01.2023 05.01.2023
6 Dispozitia nr.6/10.01.2023 Constituirea Unității Locale de Sprijin(ULS) la nivelul UAT orașul Siret VIZIBIL 10.01.2023 10.01.2023
7 Dispozitia nr.7/13.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze natural, a suplimentului cu gaze natural și a suplimentului cu energie electrică pentru doamna _______ VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
8 Dispozitia nr.8/13.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze natural, a suplimentului cu energie electrică pentru doamna ______ VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
9 Dispozitia nr.9/13.01.2023 Încetarea dreptului la stimulentul educational a copiilor ______ VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
10 Dispozitia nr.9/13.01.2023 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze natural și a suplimentului cu gaze natural – ianuarie 2023-martie 2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
11 Dispozitia nr.11/13.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale, a suplimentului cu gaze natrurale și a suplimentului cu energie electrică pentru familia domnului ______ VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
12 Dispozitia nr.12/13.01.2023 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne), a suplimentului pentru lemne și suplimentului cu energie electrică – ianuarie 2023-martie 2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
13 Dispozitia nr.13/13.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale, a suplimentului cu gaze natrurale și a suplimentului cu energie electrică pentru familia doamnei ______ VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
14 Dispozitia nr.14/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _______ – consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
15 Dispozitia nr.15/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei ___________ - inspector de specialitate II – Biroul pentru Implementarea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
16 Dispozitia nr.16/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului ________ – referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Impozite și Taxe Locale – Compartiment Urmărire, Încasare și Executare Silită, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
17 Dispozitia nr.17/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _______ – muncitor necalificat – Direcția Tehnică – Formația Spații Verzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
18 Dispozitia nr.18/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _______ – consilier, clasa I, grad profesional debutant – Direcția Buget-Prognoze, Impozite și Taxe - Compartiment Coordonare Instituții de Învățământ și Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
19 Dispozitia nr.19/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei __________– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcția Buget Prognoze, Impozite și Taxe – Compartiment Salarizare și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
20 Dispozitia nr.20/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _______ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Compartiment Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
21 Dispozitia nr.21/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _________ – muncitor – Centrul Cultural „Mihai Teliman” Siret, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
22 Dispozitia nr.22/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _______, îngrijitor – Serviciul Impozite și Taxe Locale – Compartiment Piață Agroalimentară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
23 Dispozitia nr.23/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului ______ – muncitor necalificat – Direcția Tehnică – Compartiment Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
24 Dispozitia nr.24/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _______– maistru – Direcția Tehnică – Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.202 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
25 Dispozitia nr.25/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului ______ – muncitor necalificat – Direcția Tehnică – Compartiment Menținere, Întreținere și Exploatare Pajiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
26 Dispozitia nr.23/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului ________ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
27 Dispozitia nr.27/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _______ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
28 Dispozitia nr.28/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _______– muncitor calificat – Direcția Tehnică – Formația Spații Verzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
29 Dispozitia nr.29/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _____ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Serviciul Transport și Întreținere Străzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
30 Dispozitia nr.30/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _____ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Formația Spații Verzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
31 Dispozitia nr.31/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului _________ – muncitor calificat – Direcția Tehnică – Compartiment Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
32 Dispozitia nr.32/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază domnului ______ – paznic – Compartiment Situații de urgență, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
33 Dispozitia nr.33/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei ___________ – îngrijitor – Direcția Tehnică – Compartiment Administrativ Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
34 Dispozitia nr.34/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei ______ – consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administrație Publică Locală - Compartiment Evidență Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
35 Dispozitia nr.35/13.01.2023 Stabilirea salariului de bază doamnei _______ – îngrijitor – Serviciul Impozite și Taxe Locale, Compartiment Piață Agroalimentară din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, cu 01.01.2023 VIZIBIL 13.01.2023 13.01.2023
37 Dispozitia nr.37/19.01.2023 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 VIZIBIL 19.01.2023 19.01.2023
36 Dispozitia nr.36/18.01.2023 Stabilirea ajutorului pentru încălzirea cu gaze natural, a suplimentului cu gaze natural și a suplimentului pentru energie electrică familiei doamnei ______ VIZIBIL 18.01.2023 18.01.2023
38 Dispozitia nr.28/19.01.2023 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 31.01.2023 VIZIBIL 19.01.2023 19.01.2023
39 Dispozitia nr.39/20.01.2022 Numirea Comisiei pentru promovare în clasa referent de specialitate II superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret, pentru data de 16.02.2023 VIZIBIL 20.01.2023 20.01.2023
40 Dispozitia nr.40/20.01.2023 Stabilirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară VIZIBIL 20.01.2023 20.01.2023
41 Dispozitia nr.41/20.01.2023 Modificarea componenței Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei orașului Siret, numită prin Dispoziția nr. 23/30.01.2020 VIZIBIL 20.01.2023 20.01.2023
42 Dispozitia nr.14/26.01.2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze natural, a suplimentului cu gaze natural și a suplimentului pentru energie electrică doamnei ______ VIZIBIL 26.01.2023 26.01.2023
43 Dispozitia nr.43/26.01.2023 Revocarea Dispoziției primarului orașului Siret nr. 227/15.12.2022 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei ______ VIZIBIL 26.01.2023 26.01.2023
44 Dispozitia nr.44/26.01.2023 Încetare tichet grădiniță pentru familia doamnei _________, cu 01.01.2023 VIZIBIL 26.01.2023 26.01.2023
45 Dispozitia nr.45/27.01.2022 Numirea echipei de implementare pentru proiectul „Actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Siret, județul Suceava”, contract de finanțare 129004/15.11.2022, finanțat din PNRR VIZIBIL 27.01.2023 27.01.2023
46 Dispozitia nr.46/27.01.2023 Numirea echipei de implementare pentru proiectul „construirea de locuințe n ZEB plus pentru specialist în orașul Siret, județul Suceava”, contract de finanțare 143899/19.12.2022, finanțat din PNRR VIZIBIL 27.01.2023 27.01.2023
47 Dispozitia nr.47/27.01.2023 Numirea echipei de implementare pentru proiectul „Actualizarea Planului Urbană Durabilă al orașului Siret, județul Suceava”, contract de finanțare 127359/10.11.2022, finanțat din PNRR VIZIBIL 27.01.2023 27.01.2023
48 Dispozitia nr.48/27.01.2023 Numirea echipei de implementare pentru proiectul „Achiziționarea de infrastructuri ITS/TIC (Sisteme inteligente de transport/Tehnologia informației și a comunicațiilor) în orașul Siret, județul Suceava”, contract de finanțare 145868/22.12.2022, finanțat prin PNRR VIZIBIL 27.01.2023 27.01.2023
49 Dispozitia nr.49/31.01.2023 Constituirea comisiei de inventariere bunuri ce urmează a fi predate către Serviciul de Iluminat Public VIZIBIL 31.01.2023 31.01.2023
50 Dispozitia nr.50/31.01.2023 Încetare ajutor încălzire cu gaze natural și suplimentului la energie electrică pentru doamna ______ VIZIBIL 31.01.2023 31.01.2023
51 Dispozitia nr.51/31.01.2023 Acordarea sporului de condiții periculoase sau vătămătoare în procent de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, pentru locurile de muncă din cadrul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 31.01.2023 31.01.2023
52 Dispozitia nr.52/02.02.2023 Numirea membrilor Comisiei de predare-primire pe bază de protocol a bunurilor prevăzute în anexele 1 și 2 ale HCL nr. 19/31.01.2023 VIZIBIL 02.02.2023 02.02.2023
53 Dispozitia nr.53/03.02.2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, februarie 2023-martie 2023 VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
54 Dispozitia nr.54/03.02.2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, februarie 2023-martie 2023 VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
55 Dispozitia nr.55/03.02.2022 Constituirea Comisiei de disciplină în cadrul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
56 Dispozitia nr.56/03.02.2023 Constituirea Comisiei paritare în cadrul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
57 Dispozitia nr.57/03.02.2023 Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și transmiterea către ANFP, în format on-line a înștiințării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante la nivelul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
58 Dispozitia nr.58/03.02.2023 Desemnarea reprezentantului primarului orașului Siret în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Siret VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
59 Dispozitia nr.59/03.02.2023 Desemnarea reprezentantului primarului orașului Siret în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret VIZIBIL 03.02.2023 03.02.2023
60 Dispozitia nr.60/10.02.2023 Declararea epizootiei de Brucela Ovis la oaie pe raza orașului Siret, județul Suceava și instituirea măsurilor de carantină de gradul III VIZIBIL 10.02.2023 10.02.2023
61 Dispozitia nr.61/15.02.2023 Suspendarea raporturilor de serviciu și acordarea concediului plătit pentru creșterea copilului, doamnei _______, consilier juridic clasa I asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 15.02.2023 15.02.2023
62 Dispozitia nr.1/05.01.2022 Stabilirea salariului de bază doamnei ________, consilier juridic superior, clasa I – Serviciu Administrație Publică Locală – Compartiment pregătirea și evidența actelor administrative, în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Siret VIZIBIL 15.02.2023 15.02.2023
63 Dispozitia nr.63/15.02.2023 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință ordinară pentru data de 28.02.2023 VIZIBIL 15.02.2023 15.02.2023
64 Dispozitia nr.64/15.02.2023 Convocarea Consiliului Local al orașului Siret în ședință extraordinară pentru data de 17.02.2023 VIZIBIL 15.02.2023 15.02.2023
65 Dispozitia nr.65/17.02.2023 Încetare ajutor energie electrică pentru domnul ________, cu data de 01.02.2023 VIZIBIL 17.02.2023 17.02.2023
66 Dispozitia nr.66/17.02.2023 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu energie electrică pentru familie domnului ______ VIZIBIL 17.02.2023 17.02.2023
67 Dispozitia nr.67/17.02.2023 Modificarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale februarie 2023-martie 2023 VIZIBIL 17.02.2023 17.02.2023
68 Dispozitia nr.68/20.02.2023 Aprobarea listei suplimentare de distribuție a stocurilor excedentare de pachete cu produse alimentare în vederea implementării POAD VIZIBIL 20.02.2023 20.02.2023
69 Dispozitia nr.69/21.02.2023 Numirea doamnei Coriciuc Beatrice-Cristina, consilier juridic superior, clasa I - Serviciu Administrație Publică Locală – Compartiment pregătirea și evidența actelor administrative, în funcția de consilier de etică la nivelul Primăriei orașului Siret VIZIBIL 21.02.2023 21.02.2023
Anexă la Dispoziția nr.159/07.07.2023 Anexă la Dispoziția nr.159/07.07.2023 Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Siret din 27 iulie 2023. VIZIBIL 07.07.2023 07.07.2023